Poznajmy chlubę Skandynawii – przydatne informacje o łosiach

Skandynawia jest najbardziej zalesionym obszarem w Europie – urodzajne gleby, sprzyjający klimat oraz niska ingerencja człowieka sprawiają, że flora na tym obszarze zachowała się w praktycznie nienaruszonym, dziewiczym stanie. Lasy iglaste rozciągające się od Morza Bałtyckiego po tereny leżące nad Oceanem Arktycznym, są domem dla wielu gatunków zwierząt. Dużą części populacji zwierząt leśnych stanowią łosie  –  ssaki z rodziny jeleniowatych wyróżniają się bujnym porożem oraz wielkością. Łoś euroazjatycki żyjący na północy Europy jest jednym z największych gatunków ssaka kopytnego na całym świecie.

Budowa i zachowanie

Łosie to zwierzęta stadne, dla których charakterystyczny jest powolny i niezgrabny chód. Dla ludzi ich sposób poruszania może wydawać się śmieszny, ale na krótkich dystansach łosie potrafią się poruszać z prędkością nawet 60 km/h. Ssaki prowadzą zarówno nocny, jaki i dzienny tryb życia, ale największą aktywność wykazują w godzinach rannych. Można je wtedy często zobaczyć na drogach oraz w blisko gospodarstw domowych.

Łoś się zwierzęciem roślinożernym – żywi się głownie trawami oraz zielonymi roślinami błotnymi oraz podwodnymi. W ziemie pożywia się również igłami oraz korą drzew.

Łosie słyną z rozłożystego poroża, które u dorosłych samców może osiągać długość nawet do 1,2 metra oraz wagę 20 kilogramów. Co ciekawe, poroże zrzucane jest w trakcie okresu godowego u tych zwierząt.

Populację Łosi w samej Szwecji szacuje się na 300 – 350 tys. osobników.

Pijane łosie

Co jakiś czas w polskich mediach możemy usłyszeć informację o pijanych łosiach odnajdowanych na prywatnych posesjach. Jak dochodzi do takich sytuacji? Łosie w stanie upojenia odnajdywane są najczęściej w okresie jesiennym, kiedy to na ziemię spadają jabłka, które po pewnym czasie zaczynają fermentować. Pod wpływem tego procesu zaczyna wydzielać się alkohol – takie jabłka często zjadane są przez łosie. W wyniku tego pijane łosie sprawiają wiele problemów. Zdarzały się przypadki zniszczenia mienia, bądź ataków na ludzi, którzy nie spodziewali się agresywnego zachowania po tych ssakach.

Uwaga na drodze

Łosie są zwierzętami o bardzo słabym wzroku, przez co często giną po kołami samochodów. Szwedzkie drogi są najczęściej otoczone lasami, a jadący kierowcy nie mają wystarczającego czasu reakcji na zahamowanie, przez co dochodzi do niebezpiecznych wypadków. Podcięte przez auto łosie często lądują na masce samochodu, a następnie wpadają przez szybę do wnętrza pojazdu. Co roku w wyniku zderzenia samochodu z łosiem ginie kilkadziesiąt osób na terenie całej Skandynawii. Co ważne, nigdy nie powinniśmy od razu przejeżdżać przez drogę, na której zauważyliśmy 1 łosia – często zaraz za nim przechodzą młode osobniki!