Jak zostać obywatelem Finlandii?

paszport

Finlandia jest państwem, które oferuje swoim obywatelom wiele zasiłków oraz dodatków finansowych, dzięki którym możliwe są stymulacja gospodarki oraz wychowywanie dzieci, bez ciągłej troski o finanse. Dzięki temu Finlandia jest jednym z tych krajów świata, w którym standard życia stoi na bardzo wysokim poziomie.

 Wiele osób z zagranicy przyjeżdża do skandynawskiego kraju szukając lepszego, bogatszego życia, a nawet część z nich stara się o pozyskanie fińskiego paszportu. Jak zatem zostać pełnoprawnym obywatelem Finlandii? 

Podstawowe warunki

Za całą procedurę nadania nowego obywatelstwa odpowiedzialny jest Fiński Urząd Emigracyjny, do którego można złożyć wniosek osobiście lub elektronicznie poprzez witrynę internetową urzędu. W tym celu koniecznym jest spełnienie kilku warunków:

flaga finlandii

  • ukończenie 18 lat i posiadanie dokumentu tożsamości
  • komunikatywna znajomość języka w mowie i piśmie
  • udokumentowana zdolność do samodzielnego utrzymania się
  • mieszkanie na terytorium Finlandii przez najmniej 5 lat w sposób ciągły
  • brak zaległości finansowych
  • brak wyroków sądowych

Każdy z nich zostanie poniżej odrębnie opisany.

Pełnoletność

Ukończenie 18 lat to warunek konieczny w celu uzyskania fińskiego obywatelstwa. Jednakże istnieje wyjątek od reguły, jeśli zawarliśmy związek małżeński z pełnoprawnym obywatelem Finlandii, pod warunkiem, że wiek nasz wiek jest zgodny z prawem zawierania związku małżeńskiego z którego pochodzimy. W Polsce należy mieć minimum 16  lat.

Osiągnięty po ukończeniu pełnoletności dokument tożsamości ma na celu potwierdzenie naszych danych osobowych. Dokumenty te muszą być oryginalne według zasad kraju, w którym zostały wydane. Naturalnie w Polsce jest to dowód osobisty oraz paszport. Następuje wtedy proces weryfikacji wraz z danymi, które podaliśmy meldując się w Finlandii, a także innych krajach.

W przypadku zgodności, przejdziemy do kolejnego etapu rejestracji, jeśli jednak Fiński Urząd Emigracyjny dopatrzy się pewnych rozbieżności – nastąpi wycofanie wniosku. Warto dodać, że urząd dokonuje weryfikacji naszych danych w zagranicznych systemach, aż do 10 lat wstecz.

Językoznawstwo

rozwiązywanie testu

W stopniu komunikatywnym należy się porozumiewać zarówno w mowie jak i w piśmie przynajmniej jednym z poniższych języków:

-fiński

-szwedzki

Do osiągnięcia obywatelstwa upoważnia nas również znajomość języka fińskiego lub szwedzkiego języka migowego

Powyższe umiejętności należy potwierdzić zdobytymi certyfikatami, wewnętrznym testem językowym, a także podczas dalszej procedury urzędnicy sprawdzą naszą komunikatywność bezpośrednio w mowie i piśmie.

Środki do życia

Ostatnim z wymaganych warunków jest przedstawienie dokumentów potwierdzające naszą zdolność do samodzielnego utrzymania się. Wymagane są 4 dokumenty z zakresu dotychczasowych prac w kraju, aktualnych zarobków wraz z umową o pracę, informacji o bilansie podatkowym, a także o wszystkich świadczeniach socjalnych, które wpływają na nasze utrzymanie.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych dokumentów znajdują się na stronie Fińskiego Urzędu Emigracyjnego.

Czas rozpatrywania wniosku może potrwać nawet do 10 miesięcy, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość podczas aplikacji o stanie się pełnoprawnym obywatelem Finlandii. 

Pobyt

budynki w finlandiiTak jak zostało to wyżej wspomniane, koniecznym jest legalne przebywanie na terenie Finlandii przez minimum 5 lat. Okres ten musi być realizowany w sposób ciągły, czyli wg FUE jest to:

-wyjazd poza granice kraju nie więcej niż 30 dni
-maksymalnie 6 wyjazdów poza granice kraju na miesiąc, bez łącznego przekroczenia 60 dni
-maksymalnie 2 wyjazdy poza granice kraju od 2 do 6 miesięcy

Jeśli przekroczymy okres 6 miesięcy nieobecności w Finlandii, ale wrócimy przed ukończeniem pełnego roku to okres ciągły nie zostanie nam przerwany. Konsekwencją jest niezaliczenie tego czasu do wymaganych 5 lat pobytu. 

Wszystkie dłuższe przerwy będą skutkowały przerwaniem ciągłości oraz zmienią się zasady naliczenia tego czasu. Urząd zastosuje wtedy metodę kumulacyjną, czyli wydłuży okres pobytu do 7 lat, w tym 6 oraz 7 roku należy nieprzerwanie przebywać na terenie Finlandii.

Brak zaległości finansowych

Niekaralność nie jest wystarczająca, kluczowe są również sprawy finansowe. Przed FUE należy udokumentować naszą zdolność finansową, płynność środków oraz brak zaległości wynikających np. z niezapłaconych podatków, kar, uchylania się od płacenia alimentów itp. Jeśli jesteśmy w stanie udowodnić realny i wykonalny plan spłaty długu to nasza aplikacja nie zostanie odrzucona.

Brak wyroków sądowych

młotek sędziowskiNadając obywatelstwo danej osobie wymaga się od niej bezwzględnej uczciwości oraz niewidnienia w krajowym rejestrze karnym. Posiadanie na swojej karcie w przeszłości wyroku pozbawienia wolności skreśla dalsze etapy aplikowania o fińskie obywatelstwo. Jednakże każda sprawa jest indywidualnie brana pod uwagę przez odpowiednich do tego urzędników i ostateczna decyzja (nawet z wyrokiem) zależy od nich.

Praktyczne informacje:

Aby móc mieszkać w Finlandii, nie trzeba troszczyć się o meldunek. Jeśli chcemy zostać w tym kraju na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, to wystarczy nam jedynie dowód osobisty oraz potwierdzenie, że nie zagrażamy bezpieczeństwu ani porządkowi publicznemu.

finlndia obywatelstwo

Jeżeli jednak nasz pobyt ma potrwać dłużej, to konieczne jest stawienie się na najbliższym posterunku policji.

Aby moc zostać w kraju konieczne jest znalezienie pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej lub pójście na studia. Gdy nam się to uda, konieczne jest niezwłoczne zarejestrowanie pobytu, które umożliwi nam dalsze formalności.

Dokument poświadczający rejestrację jest ważny przez okres 5 lat, chyba że umowa o pracę, którą podpisaliśmy została zawarta na czas krótszy niż rok. następnie otrzymamy od policji dokument, który wraz z paszportem lub dowodem osobistym należy dostarczyć do magistratu. Po wizycie w nim otrzymamy fiński numer pesel, dzięki któremu będziemy mogli założyć konto w jednym z tamtejszych banków.

Jeśli chodzi zaś o poszukiwanie pracy, to należy zgłosić się do Biura Zatrudnienia i Rozwoju Ekonomicznego, dzięki któremu otrzymamy prawo do korzystania z indywidualnych przywilejów i usług z zakresu pośrednictwa pracy. Umowy o pracę w Finlandii zawierane są najczęściej na czas nieokreślony. Wyznaczenie w niej terminu  zakończenia współpracy wymaga podania uzasadnienia.

płacenie podatkuStandardowo w Finlandii pracuje się 40 godzin tygodniowo. Wymiar nadgodzin zaś nie może przekroczyć 250 w ciągu całego roku. Warto również tutaj podkreślić, że w Finlandii przeciętne wynagrodzenie należy do najwyższych w Europie.

Największymi zarobkami mogą oczywiście pochwalić się bankowcy, specjaliści od telekomunikacji i informatyki oraz inżynierowie.

Szczególnie poszukiwanymi zawodami zaś są lekarze, opiekunowie, kierowcy, dentyści oraz sprzątaczki. Podatki w Finlandii płacone muszą być zarówno na rzecz gminy, jak i państwa. Jednak dochody, których suma jest mniejsza niż 16,1 tysiąca euro w skali roku, nie są opodatkowane.