Jak zostać obywatelem Finlandii?

Finlandia

Finlandia jest państwem, które oferuje swoim obywatelom wiele zasiłków oraz dodatków finansowych, dzięki którym możliwe są stymulacja gospodarki oraz wychowywanie dzieci, bez ciągłej troski o finanse. Dzięki temu Finlandia jest jednym z tych krajów świata, w którym standard życia stoi na bardzo wysokim poziomie.

Aby móc mieszkać w Finlandii, nie trzeba troszczyć się o meldunek. Jeśli chcemy zostać w tym kraju na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, to wystarczy nam jedynie dowód osobisty oraz potwierdzenie, że nie zagrażamy bezpieczeństwu ani porządkowi publicznemu.

Jeżeli jednak nasz pobyt ma potrwać dłużej, to konieczne jest stawienie się na najbliższym posterunku policji. Aby moc zostać w kraju konieczne jest znalezienie pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej lub pójście na studia. Gdy nam się to uda, konieczne jest niezwłoczne zarejestrowanie pobytu, które umożliwi nam dalsze formalności. Dokument poświadczający rejestrację jest ważny przez okres 5 lat, chyba że umowa o prace, którą podpisaliśmy została zawarta na czas krótszy niż rok. następnie otrzymamy od policji dokument, który wraz z paszportem lub dowodem osobistym należny dostarczyć do magistratu. Po wizycie w nim otrzymamy fiński numer pesel, dzięki któremu będziemy mogli założyć konto w jednym z tamtejszych banków.

finlndia obywatelstwo

Jeśli chodzi zaś o poszukiwanie pracy, to należy zgłosić się do Biura Zatrudnienia i Rozwoju Ekonomicznego, dzięki któremu otrzymamy prawo do korzystania z indywidualnych przywilejów i usług z zakresu pośrednictwa pracy. Umowy o pracę w Finlandii zawierane są najczęściej na czas nieokreślony. Wyznaczenie w niej terminu  zakończenia współpracy wymaga podania uzasadnienia.

Standardowo w Finlandii pracuje się 40 godzin tygodniowo. Są jednak zawody, które wymagają od nas przepracowania jedynie 37,5 godziny. Wymiar nadgodzin zaś nie może przekroczyć 250 w ciągu całego roku. Warto również tutaj podkreślić, że w Finlandii przeciętne wynagrodzenie należy do najwyższych w Europie. Największymi zarobkami mogą oczywiście pochwalić się bankowcy, specjaliści od telekomunikacji i informatyki oraz inżynierowie. Szczególnie poszukiwanymi zawodami zaś są lekarze, opiekunowie, kierowcy, dentyści oraz sprzątaczki.

Podatki w Finlandii płacone muszą być zarówno na rzecz gminy, jak i państwa. Jednak dochody, których suma jest mniejsza niż 16,1 tysiąca euro w skali roku, nie są opodatkowane.