Klęska multikulti w Szwecji

Szacuje się, że 15% szwedzkiego społeczeństwa to imigranci. Liczba ta ciągle wzrasta, do końca następnego roku do Szwecji ma trafić kolejne 1000 uchodźców. Na każdego imigranta czeka mieszkanie i kilka tysięcy złotych zasiłku miesięcznie. Początkowo Szwedzi byli bardzo entuzjastycznie nastawieni do idei multikulti, jednak nastroje w ostatnim czasie się bardzo szybko zmieniają. Wszystko to za sprawą wzrostu zamieszek i przestępstw, jakie są dokonywane przez muzułmańskich imigrantów.

Promocja wielokulturowości w Szwecji

Mimo wzrostu ilości „stref no go” (miejsc przejętych przez muzułmanów, nad którymi szwedzka policja nie ma już kontroli) tamtejszy rząd uparcie propaguje ideę multikulti. Jedna z organizacji, której powierzono to zadanie w swoich spotach emitowanych na Youtube przekonuje, że to Szwedzi muszą się dostosować do przybyszów i wspomóc proces integracji, gdyż w Szwecji zachodzą zmiany, których już nie da się powstrzymać. Szwedzki rząd ma zamiar stworzyć nowe społeczeństwo, gdzie korzenie i tradycje nie mają znaczenia, gdzie kultury są tak wymieszane, że żadna z nich nie odgrywa większego znaczenia. Proces ten łączy się z ogromną laicyzacją Szwecji, której skutki są już nie do odwrócenia.

Prawdziwy obraz multikulti w Szwecji

Oczywistym jest, że nie można generalizować ludzi. Nie każdy muzułmanin jest zły i groźny, warto jednak przyjrzeć się suchym faktom. Przestępczość wśród muzułmańskich imigrantów jest o wiele większa, a sami Szwedzi tracą kontrolę nad swoim krajem. Od stycznia tego roku, praktycznie całe Malmo stało się jedną, wielką „strefą no go”, a tamtejsza policja straciła swoją władzę. Ludzie giną w strzelaninach, kobiety są gwałcone, wzrastają zamieszki i ilość podpalanych aut. Część polityków wzywa do zaangażowania wojska w akcje pacyfikacji tego miasta. Problem ten nie ogranicza się jedynie do Malmo, szacuje się, że aż 55% kraju znajduje się poza kontrola policji. Najbardziej szokujący jest fakt, że wzrasta ilość nielegalnej broni wśród imigrantów, a rząd nie potrafi zatrzymać tego procesu.