Jak wygląda praca w Norwegii?

O pracy w Norwegii

Norwegowie mają opinię uczciwych i dobrych pracodawców. Skandynawowie mają nieco odmienną mentalność niż Polacy. Skandynawowie większą wagę przywiązuje się do dokładności niż do szybkości pracy. Wysokie płace to jeden z powodów popularności zakładania firmy w Skandynawii. Nie istnieją tutaj ustalone stawki wynagrodzenia minimalnego. Wysokość wynagrodzeń określana jest przez związki zawodowe i pracodawców w specjalnych umowach dwustronnych.

norwegia sanieTraktowanie pracownika

Pracownik w Norwegii traktowany jest zgodnie z obowiązującym prawem w identyczny sposób jak traktuje się pracowników miejscowych. Pracownik w Norwegii nie może otrzymywać niższej płacy, ani pracować przez więcej godzin. Natomiast ci, którym pracodawca zapewnia wyżywienie lub zakwaterowanie muszą liczyć się z odpowiednio niższymi stawkami wynagrodzenia.

Każdemu pracownikowi pracującemu w Norwegii przysługuje 25 dni płatnego urlopu wypoczynkowego. Pamiętać należy, że w Norwegii wlicza się soboty do wymiaru urlopu. W okresie letnim każdy ma prawo do 3 tygodni nieprzerwanego urlopu.