Pracujemy w Finlandii, czyli co i jak?

Praca w Finlandii

Rejestracja firm zagranicznych w Finlandii, podatek źródłowy Informacja Urzędu Podatkowego, 20.6.2007 r. od 1.1.2007 roku obowiązuje ustawa nakładająca na fińskiego zamawiającego wykonanie usługi, tak osoby prawne jak i fizyczne, obowiązek zgłaszania do Urzędu Podatkowego każdej zagranicznej firmy lub indywidualnego wykonawcy, z którym zamawiający zawarł kontrakt na rekrutację personelu. Zgłoszenie dotyczy prac podjętych z dniem 1.1.2007 […]